Vesta-po-at

Kulturarvstyrelsen vil frede Vesterport station.

at de bærende fredningsværdier knytter sig til først og fremmest bygningens særlige udformning i gadeplan med de to afrundede karnapper og det udkragede tag (…), det brede gangforløb gennem forhallen, trappehusets leddelte profil samt perron og perrontags krumning; men også til de indvendige overflader i grønglaserede fliser samt de udvendige detaljer, tagrender, nedløbsrør og inddækninger i kobber.

Jeg synes det er fint at frede stationen med denne begrundelse, men ville ønske at en fredning så ville medføre at postkasser, cykelstativer, blomsterbod og pølsevogn foran stationen blev flyttet, så det faktisk blev muligt fra gade-/fortovshøjde at se stationens særlige udformning.

Det er jo ikke hver dag vi har mulighed for at tage på Alberto K for at nyde Vesterport fra oven, vel?