Tys-tys

Eller hvordan man kan bruge PET-metoder – altså det at agere som om intet var hændt, men at arbejde systematisk på sine gode ideer under overfladen – til integration. Prøv lige at læs her: Det forbudte sprog.