Pas på derude

derude i mandagsmorgenmyldretrafikken:

Advarsel: Klister på kørebanen!