Thumbnails i menuer

‘WordPress kan alt!’ plejer jeg at sige. Det passer også, men man skal altså bare lige vide hvordan…

Jeg ville udvide navigations-menuen til at omfatte thumbnails fra siderne i menuen.

WordPress Codex

Kriesi.at om at udvide med navigationsmenuen med beskrivelser af menupunkterne.

@toscho forklarer hvordan man tilføjer thumbnails til menupunkterne,

og her var løsningen til ikke kun at hente, men også vise, thumbnail fra menupunktet:
Stackoverflow

I functions.php tilføjede jeg følgende kode:

/*
 * Create HTML list of nav menu items.
 * Replacement for the native Walker, using the description.
 *
 * @see  http://wordpress.stackexchange.com/q/14037/
 * @author toscho, http://toscho.de
 */
class thumbnail_walker extends Walker_Nav_Menu
{
/**
 * Start the element output.
 *
 * @param string $output Passed by reference. Used to append additional content.
 * @param object $item  Menu item data object.
 * @param int $depth   Depth of menu item. May be used for padding.
 * @param array $args  Additional strings.
 * @return void
 */
 function start_el(&$output, $item, $depth, $args)
 {
  $classes   = empty ( $item->classes ) ? array () : (array) $item->classes;

  $class_names = join(
    ' '
  ,  apply_filters(
      'nav_menu_css_class'
    ,  array_filter( $classes ), $item
    )
  );

  ! empty ( $class_names )
    and $class_names = ' class="'. esc_attr( $class_names ) . '"';

  $output .= "<li id='menu-item-$item->ID' $class_names>";

  $attributes = '';

  ! empty( $item->attr_title )
    and $attributes .= ' title="' . esc_attr( $item->attr_title ) .'"';
  ! empty( $item->target )
    and $attributes .= ' target="' . esc_attr( $item->target   ) .'"';
  ! empty( $item->xfn )
    and $attributes .= ' rel="'  . esc_attr( $item->xfn    ) .'"';
  ! empty( $item->url )
    and $attributes .= ' href="'  . esc_attr( $item->url    ) .'"';

  // insert thumbnail
  // you may change this
  $thumbnail = '';
 $thumbnail = '';
if ( has_post_thumbnail( $item->object_id ) ) {
 $thumbnail = get_the_post_thumbnail( $item->object_id );
}
  $title = apply_filters( 'the_title', $item->title, $item->ID );

  $item_output = $args->before
    . "<a $attributes>"
    . $args->link_before
    . $title
    . '</a> '
    . $args->link_after
    . $thumbnail
    . $args->after;

  // Since $output is called by reference we don't need to return anything.
  $output .= apply_filters(
    '   '
  ,  $item_output
  ,  $item
  ,  $depth
  ,  $args
  );
  }
}
									

og i sidebar.php hvor jeg ville vise menuen tilføjede jeg:

<?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'mainnav', 'theme_location' => 'primary', 'walker' => new thumbnail_walker) ); ?>
									

WordPress Support