Hva’ ska’ vi ha’ og spise?

Køkkenskriver: Skal vi ha' hele majs?
Kok: Næh, halve.
Køkkenskriver: Nå, vi har kun 2 …