Hjem, kære hjem

Efter 8-9 dage i det norddjurske var det lidt af et chok at komme hjem til København igen. Hovedbanegårdens trængsel og alarm, Istedgades ditto, men heroppe på tredje midt for blev vi budt velkommen af Båt, der er yderst tilfreds med at der er samling på tropperne igen. Regelmæssige kæleture og måltider!

Efter at jeg i rigtig mange år har bandet over min fars valg af bopæl i et af landets yderdistrikter (selv om det geografisk er meget centralt) med ringere og ringere trafikforbindelser, har jeg for første gang helt alvorligt overvejet at gøre noget lignende ved mine egne børn. Der er altså dejligt der på Djursland… et hus med kig ud over marker, bakker, lidt skov og måske et havkig? Nå, jeg drømmer bare.

Min far har fået en henvisning til hospice. Der er desværre ikke plads lige nu, til gengæld kan han få en ‘aflastningsplads’ på et plejehjem, hvilket vi har takket nej til. Med hjælp fra hjemmeplejen vil min søster være hos ham så meget som muligt, og jeg kommer og aflaster hende ind i mellem. Og så håber vi at der bliver plads på hospicet.

PS – der lugter også af gylle på Sjælland, konstaterede vi på hjem.