De siger

at mit navn er i farezonen.

So what? Who cares?

Jeg er glad for mit efternavn. Jeg er glad for at der et sted i Jylland står et vejskilt med mit navn på, det er da sjovt. Især fordi det er der, hvor min far voksede op, og hvor min farbror og hans kone stadig bor.

Jeg har selv et efternavn, som tidligere var mit mellemnavn. Så den del af forslaget vil jeg ikke protestere imod.

Hvis jeg skulle blive skilt efter mange års ægteskab, vil jeg mene at min mand efterhånden havde vundet hævd på navnet – han har haft det efternavn i over halvdelen af sit liv. Og skulle han så finde på at gifte sig igen, så pyt. Så den del af forslaget vil jeg ikke protestere imod.

Jeg synes det er dejligt, at min fætter fik lov at tage navnet og give det videre til sin kone og sit barn, selv om det krævede at andre p.gr.a. den nuværende navnelovs restriktioner først skulle ændre deres mellemnavn til efternavn! Alt det bøvl bare fordi han er 'barn af tidligere forhold'. Så den del af forslaget vil jeg ikke protestere imod.

Og jeg kan jo bare beholde mit efternavn. Så er det stadig mit. Jeg er ikke bange for at dele med de andre!